Hepimizin bildiği ama bazılarımızın kabullenmek istemediği zorlu bir süreçten geçiyoruz…

Hangi sektörde ve ne büyüklükte olursa olsun tüm işletmelerin etkilendiği ve belki de önümüzdeki günlerde çok daha zorlu bir süreç içine girileceği ön görülüyor. Umarım kısa sürede teğet geçer diyelim…

Hem üst yönetim hem de insan kaynakları çalışanları açısından kriz dönemlerini daha doğru yönetebilmek adına aşağıda bahsedeceğim tavsiyeleri sizler için derledim. Keyifli bir okuma deneyimi diliyorum.

  1. Kriz dönemini en az hasarla atlatabilmek için bir stratejiniz ve hazırlanmış iyi bir planınız olduğundan emin olun. Süreci iyi analiz edin ve olası riskleri belirleyin.
  2. Alınacak kararların hızlı, ama bir o kadar detaylıca düşünülmüş doğru kararlar olmasına azami dikkat gösterin.
  3. Hangi pozisyonlar veya departmanların daha çok baskı altında olduğunu tespit edin ve onları rahatlatmak adına neler yapabileceğinizi gözden geçirin.
  4. Bu dönemi aşılması gereken bir engelden ziyade, farklı fırsatların çıkabileceği bir süreç olarak görün ve çalışanlarınızın da bu bakış açısını kazanmasını sağlayın.  
  5. Açık iletişim kurun, dedikodu kazanının kaynamasına izin vermeyin. Belirsizlik çok daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mevcut ekonomik durumdan nasıl etkilendiğiniz konusunda açık olun. Tüm çalışanlara ve paydaşlara düzenli şeffaf ve tutarlı mesajlar verin.
  6. Öğrenme ve gelişimi sürdürün. Mevcut çalışanların becerilerini diğer çalışanlara aktarmasını sağlayın. En düşük maliyetli gelişim yöntemi olan deneyim ve bilgi transferini devreye alın.
  7. Tüm yöneticilerin karamsar bir hava yerine geleceğe yönelik daha umutlu ve kararlı bir tutum göstermesini sağlayın.
  8. Bütçelerinizi gözden geçirin ve önceliklerinize göre yeniden dağıtın.
  9. Maliyetleri düşürmeniz gerektiğinde işten çıkarma seçeneğini en son çare olarak değerlendirin. Maliyet azaltma konusunda çalışanların katılımını sağlayın.
  10. Bir fedakârlık gerekecekse sadece çalışanlardan beklemeyin. Alınacak tüm kararları yönetimin tüm seviyelerinde uygulayın.